Polityka Prywatności i Plików Cookies 

data publikacji – 01.04.2020

Miło Cię tu widzieć,

to dla mnie znak, że ochrona prywatności jest dla Ciebie ważna i należysz do tego grona odbiorców treści internetowych, którzy mają świadomość jak istotnym kapitałem są dane osobowe. 

W dokumencie, który dla Ciebie przygotowałam znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.spacedetox.pl. 

 

Strona internetowa www.spacedetox.pl będzie się rozwijać, wraz z nią ewoluować będzie także ta Polityka Prywatności i Plików Cookies, którą właśnie czytasz. 

Być może zmianie ulegnie  prawo lub powstaną nowe technologię, których rozwój przyczyni się do zmiany treści tego dokumentu. Zachęcam Cię zatem do odwiedzania zakładki Polityka Prywatności i Plików Cookies tak często jak to tylko możliwe. Dla Twojej wygody na początku dokumentu zawsze podaję informacje o aktualizacji Polityki Prywatności i Plików Cookies. 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sara Brzezicka, Śliwowa 10, 86-200 Chełmno, Polska.

2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies strony internetowej www.spacedetox.pl w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mailowym: kontakt@spacedetox.pl

3. Masz także prawo do żądania udostępnienia Ci informacji o tym, jakie Twoje dane posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. W tym celu możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mailowym: kontakt@spacedetox.pl

4. Zależy mi na tym żebyś była/był świadomy, że kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail, formularz kontaktowy udostępniony na stronie czy dodając komentarze na blogu przekazujesz mi swoje dane osobowe. 

5. Ze swojej strony zapewniam Cię, że dokładam wszelkiej staranności, aby Twoje dane były bezpieczne. 

6. Jeśli przetwarzanie Twoich danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców to gwarantuję Ci, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić Ci odpowiedni standard bezpieczeństwa Twoich danych. 

I. Podstawowe zasady 

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.spacedetox.pl jest dobrowolne. 
 2. Nie jesteś też zobowiązana/zobowiązany do przekazywania mi swoich danych.
 3. Jednakże nie przekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. Pozostawienia komentarza pod artykułem na stronie lub skontaktowania się ze mną. 
 4. Dokładam wszelkiej staranności, żeby Twoje dane pozostały poufne i bezpieczne. 
 5. Strona internetowa www.spacedetox.pl, podobnie jak wiele innych stron, z których korzystasz wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. 
 6. Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin mojej strony, np. czasu, który spędziłaś/spędziłeś na mojej stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 7. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych tj. Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter oraz Google+.

II. Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sara Brzezicka, Śliwowa 10, 86-200 Chełmno, Polska.
 2. Jestem świadoma, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mam także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Dołożyłam jednak wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony Twoich danych oraz ich bezpieczeństwa.
 3. Zapewniam Cię, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przeze mnie z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 4. Informuję Cię jednak, że nie wszystkie uprawnienia będą przysługiwać Ci bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 
 5. Zawsze możesz jednak zwrócić się do mnie z żądaniem pod adresem kontakt@spacedetox.pl o udostępnienie Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Jeśli masz inne pytanie dotyczące przetwarzania przeze mnie Twoich danych to skontaktuj się proszę ze mną pod tym adresem e – mail. 

III. Przetwarzanie danych – cele i podstawy prawne 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w ramach funkcjonowania strony internetowej www.spacedetox.pl mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. Zamieszczenie komentarza na stronie za pomocą systemu Disqus – w tym celu jesteś zobowiązany do wypełnienia formularza i podania adresu e-mail oraz imię/nick. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. System komentarzy obsługiwany jest przez Disqus. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO). Dane będą przetwarzane przez czas wyświetlania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza. Po zalogowaniu do serwisu Disqus możesz realizować swoje uprawnienia bezpośrednio w ramach konta użytkownika. 
  2. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, tym sposobem przekazujesz mi swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości.  Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu ze mną. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO). 
  3. Tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli mojego jako administratora tej strony prawnie uzasadnionego interesu. 
  4. Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – w tym wypadku Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora. 
  5. Wykorzystywania cookies na stronie –  podstawą jest treść art. 6 ust. 1 lit. a,  RODO, czyli Twoja zgoda.
  6. Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook – jest to moje uprawnienie jako administratora Twoich danych realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.
  7. Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów –  jest to mój jako administratora danych osobowych prawnie uzasadniony interes, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO. 
  8. Wysłanie newslettera – w celu wysłania Ci newslettera  na podstawie art. 6 ust. 1 Twojej zgody udzielonem mi tuż przed zapisaniem się na mój newsletter oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO czyli mojego jako administratora prawnie uzasadnionego interesu. 

IV. Twoje prawa 

1. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do informacji, 
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo do sprostowania danych osobowych,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia danych,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Masz także prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa. 

V. Odbiorcy danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem oraz dokonywaniem publikacji na stronie internetowej www.spacedetox.pl.
 2. Zapewniam Cię jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam i zawsze kieruje się zapewnieniem odpowiedniej ochrony Twoich danych. 
 3. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystam podzieliłam je na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską. 

A) Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:

 • OpiekunBloga – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;  
 • Google Ireland Limited – w celu korzystania z poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery firmy Google; 
 • Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych np. pomoc techniczna IT;

B) Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej: 

 • Google – korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu na stronie;
 • MailerLaite – wysyłanie newslettera, w którym zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony, przeczytania najnowszych artykułów, informuję Cię o moich nowych produktach lub usługach i w innych podobnych celach/działaniach, które uznam za interesujące lub wartościowe dla Ciebie. 
 • Facebook – wtyczki społecznościowe, system komentowania, dzielenia się/udostępniania treści; 
 • Disqus – system umożliwiający komentowanie udostępnionych na mojej stronie treści.

2. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Twitterhttps://twitter.com/en/privacy


3. Zachęcam Cię do zapoznania się ze wskazanymi wyżej politykami. W ten sposób będziesz bardziej świadoma/świadomy jak platformy wykorzystują Twoje dane osobowe i w jaki sposób możesz na to wpłynąć. 

VI. Disqus – system komentarzy

 1. Świadomie dobieram dostawców usług, z których korzystam tak aby zapewni Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych. 
 2. Korzystam z systemu komentarzy Disqus. Dzięki temu systemowi mogę mi.in. uniknąć pojawienia się niechcianych i niepotrzebnych komentarzy (spam) na mojej stronie. 
 3. Poprzez skorzystanie z formularz systemu Disqus masz możliwość pozostawienia komentarza na stronie www.spacedetox.pl.
 4. Wszelkie udostępniane za pośrednictwem formularza Disqus dane są przekazywane dobrowolnie. Jednakże, jeśli chcesz pozostawić komentarz, podanie adresu e-mail oraz imienia/nicku w formularzu Disqus jest obowiązkowe.
 5. Disqus działa na stronach internetowych i może być zainstalowany albo z użyciem fragmentu kodu lub z jednej z wtyczek dostępnych na stronie instalacji Disqusa. 
 6. Korzystanie przeze mnie z systemu komentarzy Disqus oznacza, że  gdy przeglądasz strony zawierające komentarze, Disqus zapisuje na Twoim urządzeniu jeden lub więcej plików cookies, które identyfikują Twoją przeglądarkę. 
 7. Dzięki tym plikom cookies Twoje logowanie do systemu Disqus jest szybsze, nie musisz także za każdym razem logować się do systemu. 
 8. Gdy publikujesz swój komentarz na mojej stronie to jest on wysyłany bezpośrednio do serwerów Disqus. 
 9.  System Disqus personalizuje przekazywane Ci treści w tym reklamy na podstawie takich informacji jak: lokalizacja czy rodzaj przeglądarki internetowej. 
 10. Korzystanie przeze mnie z sytemu komentarzy Disqus oznacza, że usługa jest zapewniania i wykonywana przez podmiot zewnętrzny czyli Discus Inc, San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki. 

VII. Newsletter 

 1. Świadomie dobieram dostawców usług, z których korzystam tak aby zapewni Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych. 
 2. Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite, firma jest zarejestrowana na Litwie i ma tam też swoją siedzibę (Wilno). Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. 
 3. Twoje dane podane mi w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu wysłania newslettera. 
 4. Podane przez Ciebie dane w formularzu zapisu na newsletter są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego jako administratora uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera. 
 5. Gwarantuję Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. 
 6. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięcie w aktywny link z informacją „Wypisuję się z newslettera”. 
 7. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji usługi newslettera będą przechowywane przeze mnie przez okres 1 (słownie: jednego) roku w celu konieczności obrony przed potencjalnymi roszczeniami i jest to mój uzasadniony jako administratora danych interes. 
 8. Dane osobowe przekazane mi podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi newsletter. 
 9. Twoje dane przekazane mi w związku z wysyłką newslettera nie będą przekazywane do Państw Trzecich. 
 10. Tak jak w każdym przypadku gdy przetwarzam Twoje dane posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienie sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 11. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonałam na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem. 
 12. Masz także prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa. 
 13. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 14. Korzystanie przeze mnie z sytemu obsługi newslettera  oznacza, że usługa jest zapewniania i wykonywana przez podmiot zewnętrzny czyli MailerLite, Wilno, Litwa.

 

VIII.  Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Strona internetowa www.spacedetox.pl używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.  
 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając strony internetowe, w tym moją. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies” własne), które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony,  a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies” zewnętrzne).
 4. Masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia. 
 5. Strona internetowa www.spacedetox.pl wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej strony. 
 6. Nie obawiaj się, że korzystanie z plików cookies oznacza pobieranie od Ciebie informacji poufnych. 
 7. Strona internetowa www.spacedetox.pl wykorzystuje następującą technologię śledzącą: Google Analytics – poprzez wbudowany kod Google Analytics dokonuje analizy statystyk niniejszej strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników i ich głównym celem jest udoskonalenie i rozwój mojej strony.

 IX. Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. 
 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 X. Postanowienia końcowe

 1. Treści umieszczone na stronie www.spacedetox.pl oraz w serwisach społecznościowych obsługiwanych przez podmioty trzecie (Facebook, Instagram, Pinterest) są przejawem mojej własnej intelektualnej twórczości.  
 2. Treści umieszczone na stronie www.spacedetox.pl stanowią przedmiot moich praw autorskich. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody. Jeśli musisz skopiować to zrób to jedynie na użytek osobisty. 
 3. Jesteś zobowiązana/zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.